banner

SOUTĚŽ PRODEJEN

Z vašeho počítače se již hlasovalo.
* Jméno :
* Příjmení :
* Město :
* Tel. číslo :
* Email :
* Věk :
* Číslo dokladu :
Souhlasím se zasíláním propagačních materiálů a s uložením mých údajů do databáze

Doplňující otázky :
 
* 1. Jak hodnotíte čistotu prodejny, podlahy, regály, vitríny, chladící vany?
* 2. Jak hodnotíte vystavení zboží v regálech, zaplněnost, způsob uložení ?
* 3. Jak hodnotíte nabídku a vystavení nepotravinářského zboží ?

Podmínky soutěže

Nakupte v prodejnách Jednoty Hodonín v termínu od 11. 4. do 24. 4. 2018 a ohodnoťte svou prodejnu. Odpovězte na 3 otázky, každou z nich ohodnoťte 1 – 6 body.Hodnocení zašlete formou SMS na telefonní číslo 737 280 915 ve tvaru: SOUTEZ 10MÍSTNÉ ČÍSLO POKLADNÍHO DOKLADU ODPOVĚĎ 1 ODPOVĚĎ 2 ODPOVĚĎ 3 (příklad SMS: SOUTEZ 1234561234 1 2 3). Nebo vyplňte dotazník na www.jednota-hodonin.cz/soutez. Hodnotit můžete pouze jedenkrát v každém kole. Všeobecné podmínky soutěže naleznete na www.jednota-hodonin.cz Pokladní doklad pečlivě uschovejte.Cena SMS je dle tarifu Vašeho operátora.

Losování 6. kola proběhne 2. 5. 2018


Všeobecné podmínky

Účastí v soutěži vyjadřuje každý účastník souhlas s pravidly a podmínkami této soutěže. Veškerá data získaná od soutěžícího jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Provozovatel soutěže - Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně - se zavazuje, že osobní údaje soutěžících nebudou předávány žádné třetí osobě. Výjimku tvoří pouze data výherců, která mohou být uveřejněna v akčních letácích provozovatele, případně v prodejnách provozovatele ve formátu "Jméno - Příjmení - Místo". Dále může být jejich jméno a adresa použity jako kontaktní údaje pro zasílání výher. Zasláním nebo doručením fotografie případný výherce souhlasí s jejím zveřejněním v některém z následných akčních letáků Jednoty, spotřebního družstva v Hodoníně. O jakýchkoliv reklamacích, námitkách či nejasnostech rozhoduje s konečnou platností provozovatel. Výhry, nepřevzaté do 30 dnů od odeslání písemné zprávy výhercům, propadají provozovateli. Z účasti na soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a osoby těmto zaměstnancům blízké. Pokud bude prokázáno, že vítězem některé z cen bude zaměstnanec nebo osoba jemu blízká, je pořadatel soutěže oprávněn výhru nepředat nebo mu ji odebrat. Podmínkou účasti je adresa na území ČR. Vymáhání výher soudní cestou je vyloučené.