S aplikací naCOOPka vybrané produkty ještě levněji!


Vybrané produkty od 8. 11. do 21. 11. za ještě lepší ceny! Stačí si na pokladně nákup načíst na naší aplikaci nacoopka a cena je vaše.

Brumík čokoládový, mléčný za 10,90 kč

Delisa, vybrané druhy za 7,90 Kč

Cif lemon, original za 34,90 Kč

Bližší informace o aplikaci naleznete na www.nacoopka.cz