Podmínky členství

Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání, jeho vlastníky jsou členové.

Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně v současné době má 6751 členů organizovaných v 39 členských schůzích obcí.

Podmínky členství:

Členem družstva se může stát osoba, která souhlasí s předmětem činnosti družstva, s jeho stanovami, zaváže se tyto stanovy dodržovat, zaváže se k aktivní účasti na činnosti družstva a nebyl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo přečin, na její majetek nebyl prohlášen konkurz nebo vůči ní zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek majetku.

O přijetí za člena družstva rozhoduje na návrh členského výboru obce představestvo družstva.

Podmínkou členství je podání písemné přihlášky, která musí obsahovat jméno, r.č., bydliště žadatele. Složení základního členského vkladu 100,- Kč a zaplacení zápisného 70,- Kč.

Přihláška za člena družstva ve formátu.pdf zde