Úmrtí člena

Dědic má nárok na vypořádácí podíl člena, jehož členství zaniklo. Základní podmínkou pro bezproblémové vyřešení této situace je, aby pozůstalí nahlásili údaj o členství zemřelého v Jednotě, spotřebním družstvu v Hodoníně a příslušnému notáři při dědickém řízení. Po pravomocném skončení dědického řízení je třeba, aby dědic sám ihned navázal kontakt s družstvem za účelem zaevidování a vyřízení jeho nároků. Družstvo se jiným způsobem o jeho nárocích nedozví.

 

FORMULÁŘ - Oznámení o úmrtí člena ve formátu.pdf zde

 

Pro členy družstva okresu HODONÍN - Oznámení doručte na adresu centrály družstva v Hodoníně, Národní třída 13, PSČ 695 01 Hodonín - k rukám p. Nedvídkové

Pro členy družstva okresu NOVÝ JIČÍN - Oznámení doručte na adresu pobočky centrály družstva v Hodslavicích, Hodslavice 22, PSČ 742 71 Hodslavice - k rukám p. Horutové

 

 

Kontaktním místem pro vyřizování veškerých členských záležitostí a poskytování informací zájemcům o členství je sekretariát ředitele družstva.

Kontaktní osoba: Soňa Nedvídková
Telefonní číslo: 518 389 218
e-mail: nedvidkova.sona@jednota-hodonin.cz