O nás

10 let fúze

Rok 2014 se stal významným milníkem v historii nejen družstva Jednota Hodonín, ale v historii družstevnictví vůbec. Po ročních přípravných pracích došlo 1. 1. 2014 k vnitrostátní fúzi sloučením družstva JEDNOTA, spotřební družstvo v Novém Jičíně s nástupnickým družstvem Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně. 

Ve dnech 9. – 10. května 2013 se konalo první společné představenstvo obou družstev za účasti Kontrolní komise a na Shromáždění delegátů dne 24. 5. 2024 byl záměr fúze definitivně odsouhlasen.

Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně se tímto krokem etablovala na 3. pozici v žebříčku Svazu českých a moravských spotřebních družstev z hlediska podílu na maloobchodním obratu a významné pozici v rámci nákupní aliance COOP Morava, a získala tak lepší nákupní podmínky vůči dodavatelům a možnost dalšího růstu. Velmi důležité také bylo vůbec udržet prodejny Jednoty Nový Jičín v rámci skupiny COOP a nedopustit jejich převzetí konkurencí. Dalším bonusem byla úspora administrativních nákladů centrálním řízením sítě z ústředí v Hodoníně a pobočky v Hodslavicích a stabilizace cash-flow zanikajícího družstva Jednoty Nový Jičín. V neposlední řadě se významně navýšil obrat distribučního skladu DLC Napajedla, odkud jsou již 20 let zásobovány prodejny družstev Jednota Hodonín, Uherský Ostroh a Zlín.

Od tohoto spojení letos uplynulo již 10 let a stále platí, že se jednalo po pracovní stránce o jedno z nejnáročnějších období.

Historie

Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně navazuje svou činností na dlouholetou tradici družstevnictví, jehož počátky se datují od roku 1847. Předchůdce našeho družstva "Lidový konzum pro Hodonín a okolí v Hodoníně, zapsané společenstvo s obmezeným ručením",  byl založen v roce 1920, na nějž svou činností od r. 1943 navázala "Slovácká svépomoc, konzumní, výrobní a úsporné družstvo v Hodoníně". Pod názvem "Jednota, lidové spotřební družstvo v Hodoníně" působíme na území hodonínského okresu od roku 1956 do roku 1978, kdy došlo k úpravě názvu na Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně. Poslední změna proběhla k 1.1.2014, kdy došlo k vnitrostátní fúzi sloučením družstva JEDNOTA, spotřební družstvo v Novém Jičíně s nástupnickým družstvem Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně.

Současnost

Provozujeme 125 maloobchodních prodejen. Hlavní náplní činnosti družstva je maloobchodní prodej širokého sortimentu potravin, nápojů, průmyslového a drogistického zboží denní potřeby.  Zásobování našich prodejen probíhá od konce roku 2005 z Distribučního a logistického centra v Napajedlích. Pro své zákazníky připravujeme nabídku vybraných druhů zboží za zvýhodněné ceny, o nichž informujeme zejména prostřednictvím letáků, webových stránek a Facebooku. Nemalé finanční prostředky vynakládáme do rozvoje družstva a rozšíření jeho činnosti. Investiční prostředky jsou věnovány na modernizaci a rozšíření maloobchodních prodejen. Zde významná část připadá na inovaci zařízení v prodejnách. Vlastní prostory, které družstvo nevyužívá, pronajímá dalším podnikatelům.

Adresa družstva:

Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně, Národní třída 13, 695 34 Hodonín

Telefon: 518 389 211
E-mail: info@jednota-hodonin.cz
Spisová značka : DrXXXVIII 391 vedená u rejstříkového soudu v Brně
IČO : 00032263
DIČ : CZ00032263
Den zápisu: 27.10.1956

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo datové schránky:

 

ID: u2zdqqy

 

 

Bankovní  účty družstva:

 

  • Československá obchodní banka, a.s.

 

          888169/0300

 

  • Československá obchodní banka, a.s. Poštovní spořitelna

 

          152222761/0300

 

  • Komerční banka, a.s.

 

          117671/0100

 

Chováme se odpovědně

Vážíme si tradice a regionu